• topbanner-3
  • topbanner-5
  • topbanner-4
  • topbanner-2
  • topbanner-1

Logistiek

logistiek-icon Realtime inzicht in de status van te bevoorraden locaties geeft aantrekkelijke mogelijkheden voor een efficiëntere bevoorrading en betere logistieke planning. Er zijn veel voorbeelden waar het tijdig aanvullen of afvoeren van voorraden van producten belangrijk is voor de continuïteit, zoals kunstmest, olieën, chemicaliën, water, vaste of vloeibare halffabrikaten, voedsel of dranken. Deze worden vaak opgeslagen in grote vaten, containers, bassins, voorraadtanks, silo's e.d. van waaruit direct verbruik plaats vindt. De oplossing die TMX daarvoor biedt begint met het op afstand meten van de actuele voorraad. TMX zorgt naast registratie ook voor tijdige signalering bij het bereiken van ingestelde grenswaarden.

Logistiek-300De actuele vulgraad van alle locaties, waar die zich ook bevinden, wordt door TMX continu bewaakt en geïnventariseerd. Het aantal in één systeem te beheren locaties is nagenoeg onbeperkt. De centrale beheerder kan desgewenst handmatig een bevoorradingsactie voor een locatie in gang zetten. Als het meerdere locaties betreft kan een planning worden gemaakt voor het tegelijk aanvullen van voorraden op meerdere locaties die zich in de buurt van de af te leggen route bevinden. Door een planningsscript te maken kan dit in hoge mate worden geautomatiseerd, waarbij aanpassingen in het universele Visual Basic script ook zelf eenvoudig zijn aan te brengen.

In TMX is zowel de meting op afstand, als ook de bevoorradingsplanning, volledig te automatiseren. Verwerking en melding per e-mail of signalering op afstand, is standaard inbegrepen en dankzij de open en universele opzet van TMX, eventueel via softwarekoppeling, ook in combinatie met andere systemen te realiseren. TMX levert zo in het logistieke proces niet alleen een comfortabele planning, maar ook tijdwinst en kostenbesparing.

|   water   |  riolering  |  verkeer  |   afval    |  logistiek  |    agri     |  koeling  |  onderhoud  |  overig  |

Afdrukken

Contact

Kuipers Electronic Engineering B.V.
Houtkopersstraat 6
3334 KD Zwijndrecht (NL)
Tel. 078 - 610 03 00
Fax 078 - 610 03 91
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.