• topbanner-3
  • topbanner-1
  • topbanner-4
  • topbanner-5
  • topbanner-2

Privacy statement en cookieverklaring

Kuipers Electronic Engineering BV, gevestigd aan Houtkopersstraat 6, 3334 KD Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Kuipers Electronic Engineering BV
Houtkopersstraat 6
3334 KD Zwijndrecht
T 078 6100 300

www.tmx.nl

Alle inhoud Copyright ©
Alle rechten voorbehouden

Geen enkel deel van deze website mag worden gereproduceerd in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kuipers Electronic Engineering BV.

1. Regels en voorschriften
De volgende regels en voorschriften gelden voor alle gebruikers van de TMX website. Door gebruik te maken van deze website gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. Kuipers Electronic Engineering BV behoudt zich het recht voor om deze gebruikersvoorwaarden te wijzigen. In het geval van het niet navolgen van deze regels en voorschriften, behoudt Kuipers Electronic Engineering BV zich het recht om alle beschikbare wettelijke rechtsmiddelen, volgens het Nederlands recht, in te roepen.

2. Beperkte licentie.
Alle inhoud op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder voorafgaande toestemming van Kuipers Electronic Engineering BV, kan geen enkel deel van de informatie op deze website worden gebruikt in welke vorm of wijze dan ook. Bezoekers of gebruikers is het niet toegestaan om informatie te wijzigen, te distribueren, te publiceren, door te geven of afgeleide informatie op deze site te gebruiken voor enig publiek of commerciële doeleinden.

3. Algemene Disclaimer.
Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan Kuipers Electronic Engineering BV er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan Kuipers Electronic Engineering BV instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website.

Kuipers Electronic Engineering BV sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit.

4. Handelsmerken.
De handelsmerken en logo's die op deze website zijn opgenomen, zijn eigendom van Kuipers Electronic Engineering BV of van derden. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kuipers Electronic Engineering BV of een derde partij, die eigenaar is van het merk.

5. Links naar websites van derden.
Deze website kan links naar sites van derden bevatten. Toegang tot enige andere website gekoppeld aan deze website is op eigen risico van de gebruiker. Kuipers Electronic Engineering BV is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie, gegevens, meningen, adviezen of verklaringen op deze sites.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kuipers Electronic Engineering BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bij een bezoek op onze website bewaren wij de volgende informatie:

  • uw e-mailadres indien u per mail met ons communiceert.
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt.
  • alle informatie die u ons vrijwillig verstrekt hebt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kuipers Electronic Engineering BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kuipers Electronic Engineering BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kuipers Electronic Engineering BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kuipers Electronic Engineering BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kuipers Electronic Engineering BV gebruikt functionele- en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kuipers Electronic Engineering BV gebruikt functionele cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Analytische cookies worden gebruikt om via Google Analytics gegevens te analyseren over het bezoek aan onze website. Gegevens als IP-adressen worden in deze geanonimiseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kuipers Electronic Engineering BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kuipers Electronic Engineering BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kuipers Electronic Engineering BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

23 mei 2018

Afdrukken

Contact

Kuipers Electronic Engineering B.V.
Houtkopersstraat 6
3334 KD Zwijndrecht (NL)
Tel. 078 - 610 03 00
Fax 078 - 610 03 91
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.